The Act.

สินค้า

กระเป๋าผ้า The Act. (สีดำ - ส้ม) แบบขยายข้าง

jpg

ราคา 169 บาท

สมุดโน๊ต The Act. (กระดาษถอมสายตา-ไม่มีลายเส้น)

jpg

ราคา 39 บาท

TCAS VOCABULARY (รวมคำศัพท์ที่ต้องเจอใน TCAS)

jpg

ราคา 30 บาท

เสื้อยืด WE ARE THEACT Size XL (ดำ)

jpg

ราคา 199 บาท

เสื้อยืด WE ARE THEACT Size XL (สีขาว)

jpg

ราคา 199 บาท

เสื้อยืด WE ARE THEACT Size L (สีขาว)

jpg

ราคา 199 บาท

เสื้อยืด WE ARE THEACT Size M (สีขาว)

jpg

ราคา 199 บาท

เสื้อยืดน้องดิแอ๊ค Size XL (สีขาว)

jpg

ราคา 199 บาท

เสื้อยืดน้องดิแอ๊ค Size L (สีขาว)

jpg

ราคา 199 บาท

เสื้อยืดน้องดิแอ๊ค Size M (สีขาว)

jpg

ราคา 199 บาท

เฉลยแนวข้อสอบวิชาสามัญ

jpg

ราคา 220 บาท

ลดเหลือ 180 บาท

- ประหยัด 40 บาท -

ติวน้องเตรียมสอบ TCAS วิชาเคมี

jpg

ราคา 290 บาท

ลดเหลือ 200 บาท

- ประหยัด 90 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น ปี 60 (ฉบับรวม 6 วิชาหลัก)

jpg

ราคา 220 บาท

ลดเหลือ 110 บาท

- ประหยัด 110 บาท -

ติวน้องเตรียมสอบ Entrance 4.0 วิชาสังคมศึกษา

jpg

ราคา 260 บาท

ลดเหลือ 180 บาท

- ประหยัด 80 บาท -

ติวน้องเตรียมสอบ Entrance 4.0 วิชาภาษาไทย

jpg

ราคา 260 บาท

ลดเหลือ 180 บาท

- ประหยัด 80 บาท -

ติวน้องเตรียมสอบ Entrance 4.0 วิชาชีววิทยา

jpg

ราคา 260 บาท

ลดเหลือ 180 บาท

- ประหยัด 80 บาท -

ติวน้องเตรียมสอบ Entrance 4.0 วิชาคณิตศาสตร์

jpg

ราคา 240 บาท

ลดเหลือ 170 บาท

- ประหยัด 70 บาท -

ติวน้องเตรียมสอบ Entrance 4.0 วิชาภาษาอังกฤษ

jpg

ราคา 240 บาท

ลดเหลือ 170 บาท

- ประหยัด 70 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น ปี 59 (ครบ 9 วิชาหลัก)

jpg

ราคา 310 บาท

ลดเหลือ 155 บาท

- ประหยัด 155 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาคณิตศาสตร์(ศิลป์) ฉบับรวม 9 พ.ศ.

jpg

ราคา 290 บาท

ลดเหลือ 145 บาท

- ประหยัด 145 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฉบับรวม 9 พ.ศ.

jpg

ราคา 290 บาท

ลดเหลือ 145 บาท

- ประหยัด 145 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาฟิสิกส์ ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 160 บาท

- ประหยัด 165 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาชีววิทยา ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 360 บาท

ลดเหลือ 180 บาท

- ประหยัด 180 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาเคมี ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 160 บาท

- ประหยัด 165 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาคณิตศาสตร์ ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 160 บาท

- ประหยัด 165 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาภาษาอังกฤษ ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 160 บาท

- ประหยัด 165 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาสังคมศึกษา ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 160 บาท

- ประหยัด 165 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาภาษาไทย ฉบับรวม 10 พ.ศ.

jpg

ราคา 325 บาท

ลดเหลือ 160 บาท

- ประหยัด 165 บาท -

ตลุยโจทย์วิชาสามัญ ภาษาไทย

jpg

ราคา 250 บาท

ลดเหลือ 175 บาท

- ประหยัด 75 บาท -

ตลุยโจทย์วิชาสามัญ เคมี

jpg

ราคา 250 บาท

ลดเหลือ 175 บาท

- ประหยัด 75 บาท -

ตลุยโจทย์วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

jpg

ราคา 250 บาท

ลดเหลือ 175 บาท

- ประหยัด 75 บาท -

ตลุยโจทย์วิชาสามัญ คณิตศาสตร์

jpg

ราคา 250 บาท

ลดเหลือ 175 บาท

- ประหยัด 75 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาคณิตศาสตร์(ศิลป์) ฉบับรวม 5 พ.ศ.

jpg

ราคา 210 บาท

ลดเหลือ 100 บาท

- ประหยัด 110 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น 54 (คณิต(วิทย์) เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา)

jpg

ราคา 160 บาท

ลดเหลือ 100 บาท

- ประหยัด 60 บาท -

ติวน้องเตรียมสอบโควตา ม.ขอนแก่น สังคมศึกษา

jpg

ราคา 250 บาท

ลดเหลือ 179 บาท

- ประหยัด 71 บาท -

ติวน้องเตรียมสอบโควตา ม.ขอนแก่น คณิตศาสตร์

jpg

ราคา 200 บาท

ลดเหลือ 169 บาท

- ประหยัด 31 บาท -

เจาะกึ๋นโควตา ม.ขอนแก่น วิชาภาษาไทย&สังคมศึกษา ชุดที่ 2

jpg

ราคา 199 บาท

ลดเหลือ 129 บาท

- ประหยัด 70 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาฟิสิกส์ ฉบับรวม 4 พ.ศ.

jpg

ราคา 150 บาท

ลดเหลือ 100 บาท

- ประหยัด 50 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น วิชาคณิตศาสตร์(วิทย์) ฉบับรวม 4 พ.ศ.

jpg

ราคา 150 บาท

ลดเหลือ 100 บาท

- ประหยัด 50 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น 53 (อังกฤษ คณิต(ศิลป์) ไทย สังคม)

jpg

ราคา 150 บาท

ลดเหลือ 100 บาท

- ประหยัด 50 บาท -

เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น 52 (อังกฤษ คณิต(ศิลป์) ไทย สังคม)

jpg

ราคา 150 บาท

ลดเหลือ 100 บาท

- ประหยัด 50 บาท -