The Act.

คำถามที่พบบ่อย


      Q: สั่งซื้อหนังสือและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ฉันจะได้รับหนังสือภายในกี่วัน?
      A: ท่านจะได้รับหนังสือภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่ชำระเงิน

      Q: สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อได้อย่างไร?
      A: ท่านสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ www.theactkk.net > เมนู : สั่งซื้อหนังสือ > ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

      Q: สั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับหนังสือภายใน 7 วัน ต้องทำอย่างไร?
      A: ท่านสามารถนำเลขที่พัสดุที่ได้รับ sms ติดต่อกับทางไปรษณีย์ปลายทาง

      Q: ทำรายการสั่งซื้อแล้ว แต่เกินกำหนดชำระเงิน 3 วัน ยังสามารถชำระเงินตามใบรายการนั้นได้อยู่หรือไม่?
      A: ท่านสามารถนำไปชำระเงินได้ปกติ

      Q: สามารถเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่ง / เบอร์โทรศัพท์ / ชื่อผู้รับ สำหรับรายการสั่งซื้อปัจจุบันของฉันได้อย่างไร?
      A: หากท่านต้องการเปลี่ยน: ที่อยู่ในการจัดส่งสำหรับรายการสั่งซื้อปัจจุบันของท่าน เบอร์โทรศัพท์สำหรับรายการสั่งซื้อปัจจุบันของท่าน ชื่อผู้รับสำหรับรายการสั่งซื้อปัจจุบันของท่าน กรณียังไม่ชำระเงิน สามารถดำเนินรายการใหม่ กรณีชำระเงินแล้ว ให้ติดต่อทีมงาน พี่ปุ้ย 081-545-0716 เราจะติดต่อท่านโดยเร็วที่สุด