ครูเบียร์

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
team meeting

ความเชี่ยวชาญด้านงานสอน

reporting

 

สังคมศึกษา (A-Level)

reporting

 

ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (TPAT5-50 )

reporting

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (O-NET)

ผลงานด้านงานเขียนหนังสือ

คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง

บรรยากาศ การเรียนการสอน


Workspace Desktop