ครูมิค

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
team meeting

ความเชี่ยวชาญด้านงานสอน

reporting

 

ฟิสิกส์ (NETSAT KKU)

reporting

 

ฟิสิกส์ (A-Level)

reporting

 

ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3-30)

ผลงานด้านงานเขียนหนังสือ

คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง

บรรยากาศ การเรียนการสอน


Workspace Desktop