ครูตั้ว

ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
team meeting

ความเชี่ยวชาญด้านงานสอน

reporting

 

ชีววิทยา (NETSAT KKU)

reporting

 

ชีววิทยา (A-Level)

reporting

 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (A-Level)

ผลงานด้านงานเขียนหนังสือ

คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง

บรรยากาศ การเรียนการสอน


Workspace Desktop