ครูแม็กกี้

Master of Drucation Program in Teachaing English, RU

Bachelor of Education Program in Foreign Language Teaching (English), NU
team meeting

ความเชี่ยวชาญด้านงานสอน

reporting

 

ภาษาอังกฤษ (NETSAT KKU)

reporting

 

ภาษาอังกฤษ (A-Level)

reporting

 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1-91)

reporting

 

ภาษาอังกฤษ (0-NET)

ผลงานด้านงานเขียนหนังสือ

คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง

บรรยากาศ การเรียนการสอน


Workspace Desktop