ครูน้อย

ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
team meeting

ความเชี่ยวชาญด้านงานสอน

reporting

 

คณิตศาสตร์ (NETSAT KKU)

reporting

 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (A-Level)

reporting

 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (A-Level)

reporting

 

คณิตศาสตร์ (0-NET)

ผลงานด้านงานเขียนหนังสือ

คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง

บรรยากาศ การเรียนการสอน


Workspace Desktop