Dynamic Drive DHTML Scripts- Drop Down Tabs demos
 ประเภทหนังสือ เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น จำนวนคนเปิดอ่าน 81,317 ครั้ง

ข่าวในหมวดนี้

Pre-Quota มข. ชุด 2
Pre-Quota มข.52 -7 วิชา(คณิต เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ อังกฤษ ไทย สังคมและคณิต-ศิลป์) (3442)
เฉลยข้อสอบโควตา มข. ภาษาอังกฤษ 5 พ.ศ.
เฉลยข้อสอบโควตา มข. ภาษาอังกฤษ 5 พ.ศ. (7656)
เฉลยข้อสอบโควตา มข. สังคม 5 พ.ศ.
เฉลยข้อสอบโควตา มข. สังคม 5 พ.ศ. (5815)
เฉลยข้อสอบโควตา มข. ภาษาไทย 5 พ.ศ.
เฉลยข้อสอบโควตา มข. ภาษาไทย 5 พ.ศ. (50 , 51, 52, 53 และ 54) (3761)
CD เจาะกึ๊น ไทย-สังคม แผ่น 2 แถมแผ่น 1 (อ.สิท...
CD เจาะกึ๊น ไทย-สังคม แผ่น 2 แถมแผ่น 1 (อ.สิทธิ+อ.เบียร์) (2516)
ข่าวย้อนหลัง..

บริการบนเว็บไซต์

หนังสือ เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น................................................................................................

เฉลยข้อสอบโควตา

คู่มือเตรียมสอบ

หนังสือ แนะนำ DD

โปรโมชั่น

วิธีสั่งซื้อหนังสือ

ประเภทหนังสือ เฉลยข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น

หนังสือแนะนำ

หนังสือแนะนำ

ชื่อหนังสือ

เฉลยข้อสอบโควตา มข. ปี 54 (สายวิทย์ 4 วิชา)

(คณิต เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา)

ชื่อหนังสือ

เฉลยข้อสอบโควตา มข. วิชาภาษาไทย

ฉบับรวม 5 พ.ศ.(ปี 50 , 51 , 52 ,53 และปีล่าสุด ปี 54)

รหัสหนังสือ

00055

รหัสหนังสือ

00056

ผู้เขียน

อ.นันทวัน(น้อย)/อ.ปรเมศ(ไอซ์)/อ.กนกพล(มิค)/อ.สุธนันท์(หญิง)

ผู้เขียน

อ.สิทธิชัย ทองวร(สิทธิ)

เนื้อหา

เนื้อหา

ขนาด (w x h)

208 x 293 mm.

ขนาด (w x h)

208 x 293 mm.

ปก/จำนวนหน้า

ปกอ่อน / 126 หน้า

ปก/จำนวนหน้า

ปกอ่อน / 198 หน้า

ราคาปกติ

160 บาท

ราคาปกติ

210 บาท

ชมตัวอย่าง

ชมตัวอย่าง

ชื่อหนังสือ

เฉลยข้อสอบโควตา มข. วิชาสังคมศึกษา

ฉบับรวม 5 พ.ศ.(ปี 50 , 51 , 52 ,53 และปีล่าสุด ปี 54)

ชื่อหนังสือ

เฉลยข้อสอบโควตา มข. วิชาภาษาอังกฤษ

ฉบับรวม 5 พ.ศ.(ปี 50 , 51 , 52 ,53 และปีล่าสุด ปี 54)

รหัสหนังสือ

00057

รหัสหนังสือ

00058

ผู้เขียน

อ.พีรพงศ์ แสงธรรมวรคุณ(เบียร์)

ผู้เขียน

อ.อนุชา แข่งขัน(แม็กกี้)

เนื้อหา

เนื้อหา

ขนาด (w x h)

208 x 293 mm.

ขนาด (w x h)

208 x 293 mm.

ปก/จำนวนหน้า

ปกอ่อน / 292 หน้า

ปก/จำนวนหน้า

ปกอ่อน / 165 หน้า

ราคาปกติ

230 บาท

ราคาปกติ

190 บาท

ชมตัวอย่าง

ชมตัวอย่าง

ชื่อหนังสือ

เฉลยข้อสอบโควตา มข. วิชาคณิตศาสตร์

ฉบับรวม 4 พ.ศ.(ปี 50 , 51 , 52 และปีล่าสุด ปี 53)

ชื่อหนังสือ

เฉลยข้อสอบโควตา มข. วิชาฟิสิกส์

ฉบับรวม 4 พ.ศ.(ปี 50 , 51 , 52 และปีล่าสุด ปี 53)

รหัสหนังสือ

00043

รหัสหนังสือ

00044

ผู้เขียน

อ.นันทวัน มั่นจิตร (น้อย)

ผู้เขียน

อ.กนกพล ชัยวรวิทย์กุล(มิค)

เนื้อหา

เนื้อหา

ขนาด (w x h)

208 x 293 mm.

ขนาด (w x h)

208 x 293 mm.

ปก/จำนวนหน้า

ปกอ่อน / 115 หน้า

ปก/จำนวนหน้า

ปกอ่อน / 112 หน้า

ราคาปกติ

150 บาท

ราคาปกติ

150 บาท

ชมตัวอย่าง

ชมตัวอย่าง

ชื่อหนังสือ

เฉลยข้อสอบโควตา มข. วิชาชีววิทยา

ฉบับรวม 4 พ.ศ.(ปี 50 , 51 , 52 และปีล่าสุด ปี 53)

ชื่อหนังสือ

เฉลยข้อสอบโควตา มข. วิชาเคมี

ฉบับรวม 4 พ.ศ.(ปี 40 , 50 , 51 และปีล่าสุด ปี 52)

รหัสหนังสือ

00045

รหัสหนังสือ

00047

ผู้เขียน

อ.สุธนันท์ บุญจบ (หญิง)

ผู้เขียน

อ.ปรเมศ(ไอซ์)

เนื้อหา

เนื้อหา

ขนาด (w x h)

208 x 293 mm.

ขนาด (w x h)

208 x 293 mm.

ปก/จำนวนหน้า

ปกอ่อน / 127 หน้า

ปก/จำนวนหน้า

ปกอ่อน / 125 หน้า

ราคาปกติ

150 บาท

ราคาปกติ

150 บาท

ชมตัวอย่าง

ชมตัวอย่าง

ชื่อหนังสือ

เฉลยข้อสอบโควตา มข. ปี 53 (สายศิลป์ 4 วิชา)

(อังกฤษ ไทย สังคมและคณิต-ศิลป์)

ชื่อหนังสือ

เฉลยข้อสอบโควตา มข. ปี 52 (สายศิลป์ 4 วิชา)

(อังกฤษ ไทย สังคมและคณิต-ศิลป์)

รหัสหนังสือ

00042

รหัสหนังสือ

00039

ผู้เขียน

อ.ณัฏฐ์(ฟาโรส)/อ.สิทธิชัย(สิทธิ)/อ.พีรพงศ์(เบียร์)/อ.นันทวัน(น้อย)

ผู้เขียน

อ.สิทธิชัย(สิทธิ)/อ.พีรพงศ์(เบียร์)/อ.นันทวัน(น้อย)

เนื้อหา

เนื้อหา

ขนาด (w x h)

208 x 293 mm.

ขนาด (w x h)

208 x 293 mm.

ปก/จำนวนหน้า

ปกอ่อน / 134 หน้า

ปก/จำนวนหน้า

ปกอ่อน / 154 หน้า

ราคาปกติ

150 บาท

ราคาปกติ

150 บาท

ชมตัวอย่าง

ชมตัวอย่าง

ชื่อหนังสือ

เฉลยข้อสอบโควตา มข. ปี 51 (สายศิลป์ 4 วิชา)

(อังกฤษ ไทย สังคมและคณิต-ศิลป์)

ชื่อหนังสือ

เฉลยข้อสอบโควตา มข. ปี 50 (สายศิลป์ 3 วิชา)

(อังกฤษ ไทย และสังคม)

รหัสหนังสือ

00028

รหัสหนังสือ

00001

ผู้เขียน

อ.วิรัช พิมพา/อ.สิทธิชัย(สิทธิ)/อ.พีรพงศ์(เบียร์)/อ.นันทวัน (น้อย)

ผู้เขียน

อ.สิทธิชัย(สิทธิ)/อ.พีรพงศ์(เบียร์)

เนื้อหา

เนื้อหา

ขนาด (w x h)

208 x 293 mm.

ขนาด (w x h)

208 x 293 mm.

ปก/จำนวนหน้า

ปกอ่อน / 119 หน้า

ปก/จำนวนหน้า

ปกอ่อน / 84 หน้า

ราคาปกติ

120 บาท

ราคาปกติ

100 บาท

ราคาพิเศษ

- บาท

ราคาพิเศษ

- บาท

ชมตัวอย่าง

ชมตัวอย่างศูนย์ประสานงานวิชาการ ขอนแก่น 10/4/2552 0:26:29 - 1944

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกัน  
 

กฎ กติกา มารยาท การเข้าชม การตั้งกระทู้ การตอบความเห็น และ การโพสต์รูปภาพ
1. ห้ามเสนอภาพ,ข้อความ หรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ พาดพิง ชาติ, ศาสนา, สถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์
2. ห้ามเสนอภาพ หรือข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใด ๆ
3. ห้ามเสนอภาพวิดีโอคลิปลามก อนาจาร ข้อความ หรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
4. ห้ามนำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น หรือข้อความอันเป็นการใส่ร้ายผู้อื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-Mail เป็นต้น
5. การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม
6. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
7. *** สมาชิกและผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติผิด กฏ กติกา พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดนั้นด้วยตัวเอง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก และข้อความหรือข้อมูลที่เสนอดังกล่าว อาจนำมาซึ่งการเปิดเผยที่มาและข้อมูลส่วนตัวของผู้เสนอข้อความนั้นได้โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิด สิทธิ์ส่วนบุคคล อนึ่งเพื่อเป็นการใช้เนื้อที่ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุด จึงจำเป็นต้องสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือ กระทู้ หรือ ความเห็น หรือ รูปภาพ นอกเหนือจากข้อปฎิบัติข้างต้น โดยไม่ต้องมีการชี้ แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้นทั้งสิ้น
8. ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมกันตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ ด้วย การตกปุ่ม "แจ้งลบ" ซึ่งทันทีที่ทางทีมงานได้รับการแจ้งลบ จะทำการพิจารณาลบข้อความดังกล่าวทิ้งทันที


*** สำหรับสมาชิก The Act. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่าน จะมีรูปประจำตัว ที่ความคิดเห็นข่าว ***

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

รหัสผ่าน
+ หากไม่กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน ข้างบนนี้ จะแจ้งสถานะเป็น "บุคคลทั่วไป" +


ยอมรับเงื่อนไข:
ชื่อ
ตรวจสอบ: ให้พิมพ์คำว่า เรารักในหลวง ลงในช่องนี้ด้วยครับ
ข้อความ

โปรดทราบ... เมื่อกด "ร่วมแสดงความคิดเห็นข่าว" แล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบความคิดเห็น ก่อน..ใช้เวลาประมาณ 1-6 ชั่วโมง จึงจะแสดงผลที่โพสต์

 


เกาะติด Quota อีสาน | ติดตาม AdMission | แหล่ง Quota / สอบรับตรง | สถิติ โควตา มข. ที่น่าสนใจ | รู้ทันข่าวการศึกษา

บอกเล่า... ค่ายซัมเมอร์ The Act. | บทความ / สาระน่ารู้ | ทิป & เทคนิค | คลายเครียด | แนะนำสารพัน อาชีพ | ร่วมงานกับเรา

 สถาบัน The Act. (โรงเรียนกวดวิชา ดิแอ็ค ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

123/2 ม.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 043-257-176, 081-420-5207
E-mail : webmaster@theactkk.net
   Copyright © 2007-2013 www.theactkk.net